Клубът е място за нови професионални и приятелски контакти.

US Alumni Club е място за нови професионални и приятелски контакти.

Членовете на общността имат възможност да:

  • споделят и получават полезна информация;
  • участват в събития на живо и онлайн с различен фокус;
  • установят контакт с хора с подобен опит и интереси, потенциални бизнес партньори, работодатели и служители навсякъде по света.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>