Правила за поведение на членовете на US Alumni Club

US Alumni Club е общност, базирана на уважение и приятелско отношение, в която създаваме нови приятелства, професионални контакти и общи преживявания. Разчитаме на коректното поведение на всеки член и няма да допуснем нарушения на общоприетите правила за поведение. В случай на нарушение, ако при направена първа забележка не се наблюдава промяна в поведението на конкретния член, то Клубът има право да отнеме членството и правото на члена да присъства на събития и участва в дейностите на Клуба.

Уважение

Отношенията помежду ни се базират на уважение, толерантност, почтеност и справедливост спрямо един друг. Ние уважаваме индивидуалността на всеки член и отхвърляме всички форми на дискриминация и тормоз. Ние уважаваме правото на психическа и физическа неприкосновеност на нашите членове. 

Защита на личните данни

Ние уважаваме правото на поверителност на членовете на Клуба, нашите партньори и други заинтересовани страни и обработваме лични данни само за целите на дейността на Клуба. Клубът взима всички нужни мерки, за да предпазва данните на членовете и събира само данни позволени от закона.

Запознайте се с политиката ни за защита на личните данни.

Комуникация и социални медии

Изразяването на собствено мнение не бива да загатва, че е израз на мнението или позицията на Клуба като цяло. Това важи за изказвания на всички членове във всички комуникационни канали.

Поведението на членовете в социалните мрежи трябва винаги да бъде базирано на уважение, прозрачност, лоялност и честност и да не проявява дискриминация или тормоз. Агресивни и нетолерантни постове или коментари, които не уважават правото на мнение на другите членове, които обиждат и използват езика на омразата, не бива да бъдат споделяни.

Подаване на сигнал за нарушение:

Ако сте станали свидетел или обект на неприемливо поведение незабавно сигнализирайте на Емилия Клайн, Мениджър Общност на Тук-Там на emilia@tuk-tam.bg

Клубът се ангажира да подходи към всеки сигнал за нарушение с такт, разбиране и конфиденциалност. Гарантираме ви анонимност, ако желаете такава.

При никакви обстоятелства няма да допуснем членът, подал сигнала, да стане жертва на отмъщение.