Вътрешни правила

Кои са основателите на Клуба?

Клубът е иницииран по идея на Тук-Там с подкрепата на Американското посолство в България. Към момента, Клубът не е официално регистриран като самостоятелна организация, а е един от проектите на Тук-Там.

Какъв е Правилникът на Клуба?

И тъй като не ни се иска Клубът да се превърне в поредната бюрократична структура, Правилникът за дейност на Алумни клуба е кратък: “Use your common sense at all times.” С развитието на Клуба, ще се радваме да включим всички негови членове в обсъждането на по-ясна структура и правила, ако решим, че има нужда от такива.