Вътрешни правила

Кои са основателите на Клуба?

Клубът е иницииран по идея на Тук-Там с подкрепата на Американското посолство в България. Към момента, Клубът не е официално регистриран. След първоначалната ни среща на Откриващото парти, ще обсъдим нуждата от формално юридическо лице и всеки е добре дошъл да се включи. Това е нашият Клуб!

Какъв е Правилникът на Клуба?

И тъй като не ни се иска Клубът да се превърне в поредната бюрократична структура, Правилникът за дейност на Алумни клуба е кратък: “Use your common sense at all times.” С развитието на Клуба, ще се радваме да включим всички негови членове в обсъждането на по-ясна структура и правила, ако решим, че има нужда от такива. Вероятно ще търсим и желаещи да участват в планирането и организирането на дейностите на Клуба. Ще си търсим и слоган и лого, но всичко с времето си.